Prehľad o organizácii
AXEM s.r.o.
Sládkovičova 499/18, 965 01 Žiar nad Hronom
36633542
2021929107
Nemá
nezistený
05.01.2005
18.02.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,22
-0,22
-408 €
60 %
2020/2019
N/A
-0,22
35,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk AXEM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby AXEM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,28
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AXEM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA AXEM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AXEM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AXEM s.r.o.


Konateľ AXEM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AXEM s.r.o.


Predmet činnosti AXEM s.r.o.


Kataster AXEM s.r.o.


Skrátené výkazy AXEM s.r.o.