Prehľad o organizácii
GM EXPRESS s.r.o.
Hlavné námestie 4760, 979 01 Rimavská Sobota
36633551
2021919900
SK2021919900
3-4 zamestnanci
01.01.2005
Maloobch.s el.dom.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,11
1,56
31,7 %
4,29 tis. €
400 %
2022/2021
203 tis. €
17,6 %
2022/2021
0,08
351,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GM EXPRESS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GM EXPRESS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
transparex.sk
5,84
0,68
0,01
3,29

Zisk pred zdanením GM EXPRESS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GM EXPRESS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GM EXPRESS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GM EXPRESS s.r.o.


Konateľ GM EXPRESS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GM EXPRESS s.r.o.


Predmet činnosti GM EXPRESS s.r.o.


Kataster GM EXPRESS s.r.o.


Skrátené výkazy GM EXPRESS s.r.o.