Prehľad o organizácii
KRAHULEC, s.r.o.
Študentská 1660/11, 960 01 Zvolen
36633569
2021926445
Nemá
nezistený
01.01.2005
07.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod KRAHULEC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRAHULEC, s.r.o.


Konateľ KRAHULEC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRAHULEC, s.r.o.


Predmet činnosti KRAHULEC, s.r.o.


Kataster KRAHULEC, s.r.o.


Skrátené výkazy KRAHULEC, s.r.o.