Prehľad o organizácii
SPOLIKO s.r.o.
Kľakovská 880/14, 966 81 Žarnovica
36633577
2021924707
SK2021924707
3-4 zamestnanci
30.12.2004
Čin.poisťovacích agentov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,07
62,49
0,8 %
57,7 tis. €
20,7 %
2022/2021
166 tis. €
7,6 %
2022/2021
0,07
12,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SPOLIKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby SPOLIKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
transparex.sk
80,53
0,99
0,07
89,73

Zisk pred zdanením SPOLIKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPOLIKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SPOLIKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPOLIKO s.r.o.


Konateľ SPOLIKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPOLIKO s.r.o.


Predmet činnosti SPOLIKO s.r.o.


Kataster SPOLIKO s.r.o.


Skrátené výkazy SPOLIKO s.r.o.