Prehľad o organizácii
GREJA, s.r.o.
ul. Dolná Kolónia 1333/38, 960 01 Zvolen
36633585
2021920703
Nemá
nezistený
01.01.2005
03.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GREJA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GREJA, s.r.o.


Konateľ GREJA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GREJA, s.r.o.


Predmet činnosti GREJA, s.r.o.


Kataster GREJA, s.r.o.


Skrátené výkazy GREJA, s.r.o.