Prehľad o organizácii
PÁDÁR s.r.o.
980 23 Padarovce
36633593
2021924498
SK2021924498
3-4 zamestnanci
31.12.2004
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,1
0,09
43,7 %
-20,8 tis. €
-110,6 %
2022/2021
109 tis. €
-17,7 %
2022/2021
-0,06
-125,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PÁDÁR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby PÁDÁR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
30,77
0,56
0,05
0,83

Zisk pred zdanením PÁDÁR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA PÁDÁR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PÁDÁR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PÁDÁR s.r.o.


Konateľ PÁDÁR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PÁDÁR s.r.o.


Predmet činnosti PÁDÁR s.r.o.


Kataster PÁDÁR s.r.o.


Skrátené výkazy PÁDÁR s.r.o.