Prehľad o organizácii
GAME service s.r.o.
Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica
36633607
2021932242
Nemá
1 zamestnanec
01.01.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
82,06
1,4 %
5,1 tis. €
506,5 %
2022/2021
24 tis. €
76,1 %
2022/2021
0,03
493,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GAME service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GAME service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
29,2
0,99
0,08
83,53

Zisk pred zdanením GAME service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GAME service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GAME service s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAME service s.r.o.


Konateľ GAME service s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAME service s.r.o.


Predmet činnosti GAME service s.r.o.


Kataster GAME service s.r.o.


Skrátené výkazy GAME service s.r.o.