Prehľad o organizácii
VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii
966 52 Tekovská Breznica
36633615
2021920626
Nemá
nezistený
04.01.2005
18.09.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy VAŠA PEKÁREŇ, spol. s r.o. v likvidácii