Prehľad o organizácii
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
36633623
2021928392
SK2021928392
1000-1999 zamestnancov
05.01.2005
Výroba ost.motor.dielov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,25
0
55,2 %
-21,1 mil. €
-762,8 %
2021/2020
258 mil. €
-1,5 %
2021/2020
-0,11
-750,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 mil. €
20 mil. €
0 €
-20 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Tržby Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
340 mil. €
320 mil. €
300 mil. €
280 mil. €
260 mil. €
240 mil. €
transparex.sk
2,23
0,45
n/a
0,66

Zisk pred zdanením Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

EBITDA Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 mil. €
20 mil. €
0 €
-20 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Konateľ Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Prokurista Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Kataster Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.