Prehľad o organizácii
KB COMP s.r.o.
Sitnianska 22/6592, 974 11 Banská Bystrica
36633631
2021925136
SK2021925136
1 zamestnanec
04.01.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
0,12
0
337,7 %
-1,5 tis. €
6,43 tis. €
-0,3
N/A
N/A

Zisk KB COMP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby KB COMP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,8
-2,38
0,37
0,3

Zisk pred zdanením KB COMP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA KB COMP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KB COMP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KB COMP s.r.o.


Konateľ KB COMP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KB COMP s.r.o.


Predmet činnosti KB COMP s.r.o.


Kataster KB COMP s.r.o.


Skrátené výkazy KB COMP s.r.o.