Prehľad o organizácii
Realmarket Slovensko spol. s r.o.
Sokolská 81, 960 01 Zvolen
36633640
2021938281
Nemá
nezistený
04.01.2005
10.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Konateľ Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Predmet činnosti Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Kataster Realmarket Slovensko spol. s r.o.


Skrátené výkazy Realmarket Slovensko spol. s r.o.