Prehľad o organizácii
Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2, 974 01 Banská Bystrica
36633658
2021935938
Nemá
nezistený
04.01.2005
03.03.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
2,53
0,48
-0,25
-431,9 %
-84,4 tis. €
-25,9 %
2019/2018
7,5 tis. €
27,1 %
2019/2018
2,53
100,1 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
-26,69
5,32
0,27
-0,23

Zisk pred zdanením Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Konateľ Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Predmet činnosti Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Kataster Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.


Skrátené výkazy Bystrická realitná kancelária spol. s r.o.