Prehľad o organizácii
BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.
Sobôtka 91, 979 01 Rimavská Sobota
36633666
2021926489
Nemá
nezistený
04.01.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,12
0,02
70,7 %
-10,6 tis. €
-29,9 %
2016/2015
990 €
-52,2 %
2016/2015
-0,04
-32,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
6,58
0,29
273,95
1,34

Zisk pred zdanením BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Konateľ BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Predmet činnosti BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Kataster BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.