Prehľad o organizácii
CITY foto spol. s r.o.
Námestie Slobody 7, 974 01 Banská Bystrica
36633674
2021921341
Nemá
nezistený
04.01.2005
19.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CITY foto spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CITY foto spol. s r.o.


Konateľ CITY foto spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CITY foto spol. s r.o.


Predmet činnosti CITY foto spol. s r.o.


Kataster CITY foto spol. s r.o.


Skrátené výkazy CITY foto spol. s r.o.