Prehľad o organizácii
ALFAKONTROL s.r.o.
Cestárska 9, 979 01 Rimavská Sobota
36633691
2021930229
SK2021930229
1 zamestnanec
04.01.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,77
-3,08
1,66
75 %
-3,75 tis. €
-1 637 %
2022/2021
22,9 tis. €
26,7 %
2022/2021
-0,77
-3 809,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALFAKONTROL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ALFAKONTROL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,18
0,25
0,06
1,69

Zisk pred zdanením ALFAKONTROL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALFAKONTROL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALFAKONTROL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFAKONTROL s.r.o.


Konateľ ALFAKONTROL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALFAKONTROL s.r.o.


Predmet činnosti ALFAKONTROL s.r.o.


Kataster ALFAKONTROL s.r.o.


Skrátené výkazy ALFAKONTROL s.r.o.