Prehľad o organizácii
FARKAS + spol. s r.o.
Hroznová 8, 991 28 Vinica
36633704
2021930449
SK2021930449
10-19 zamestnancov
05.01.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,13
0,1
63,2 %
30,5 tis. €
247,3 %
2022/2021
1,31 mil. €
32,8 %
2022/2021
0,05
220,5 %
2022/2021
N/A
330 tis. €

Zisk FARKAS + spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby FARKAS + spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
transparex.sk
35,46
0,37
0,18
0,96

Zisk pred zdanením FARKAS + spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA FARKAS + spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FARKAS + spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FARKAS + spol. s r.o.


Konateľ FARKAS + spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FARKAS + spol. s r.o.


Predmet činnosti FARKAS + spol. s r.o.


Kataster FARKAS + spol. s r.o.


Skrátené výkazy FARKAS + spol. s r.o.