Prehľad o organizácii
SLAVIA TOOLS a.s.
Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
36633712
2021935234
Nemá
nezistený
05.01.2005
17.10.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SLAVIA TOOLS a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLAVIA TOOLS a.s.


Predstavenstvo SLAVIA TOOLS a.s.


Člen dozorného orgánu SLAVIA TOOLS a.s.


Jediný akcionár a.s. SLAVIA TOOLS a.s.


Predmet činnosti SLAVIA TOOLS a.s.


Kataster SLAVIA TOOLS a.s.


Skrátené výkazy SLAVIA TOOLS a.s.