Prehľad o organizácii
Macy ´s store, s.r.o.
ul. 1. Mája 24, 976 13 Slovenská Ľupča
36633721
2021932561
Nemá
nezistený
05.01.2005
05.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,01
23,1 %
-3,78 tis. €
60,3 %
2016/2015
N/A
-0,01
60,1 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Macy ´s store, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Macy ´s store, s.r.o.


2014
2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
37,76
0,77
n/a
4,31

Zisk pred zdanením Macy ´s store, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Macy ´s store, s.r.o.


2014
2015
2016
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Macy ´s store, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Macy ´s store, s.r.o.


Konateľ Macy ´s store, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Macy ´s store, s.r.o.


Predmet činnosti Macy ´s store, s.r.o.


Kataster Macy ´s store, s.r.o.


Skrátené výkazy Macy ´s store, s.r.o.