Prehľad o organizácii
Level 12 s.r.o.
Námestie SNP 12, 974 01 Banská Bystrica
36633739
2021925543
Nemá
nezistený
06.01.2005
19.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Level 12 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Level 12 s.r.o.


Konateľ Level 12 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Level 12 s.r.o.


Predmet činnosti Level 12 s.r.o.


Kataster Level 12 s.r.o.


Skrátené výkazy Level 12 s.r.o.