Prehľad o organizácii
Zahorka, s.r.o.
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
36633747
2021928403
SK2021928403
nezistený
06.01.2005
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,1
10 %
-1,17 tis. €
28 %
2022/2021
N/A
-0,09
21,4 %
2022/2021
N/A
265 tis. €

Zisk Zahorka, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Zahorka, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,95
0,9
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Zahorka, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Zahorka, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Zahorka, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zahorka, s.r.o.


Konateľ Zahorka, s.r.o.


Člen dozorného orgánu Zahorka, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zahorka, s.r.o.


Predmet činnosti Zahorka, s.r.o.


Kataster Zahorka, s.r.o.


Skrátené výkazy Zahorka, s.r.o.