Prehľad o organizácii
Madax Trade s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 1
36633755
2021937918
SK2021937918
nezistený
06.01.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,03
17,9 %
-3,12 tis. €
-86,3 %
2022/2021
N/A
-0
-86,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Madax Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Madax Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
92,99
0,82
n/a
0,24

Zisk pred zdanením Madax Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Madax Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Madax Trade s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Madax Trade s.r.o.


Konateľ Madax Trade s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Madax Trade s.r.o.


Predmet činnosti Madax Trade s.r.o.


Kataster Madax Trade s.r.o.


Skrátené výkazy Madax Trade s.r.o.