Prehľad o organizácii
SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.
Jesenského 58, 960 01 Zvolen
36633780
2021938314
Nemá
nezistený
06.01.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,66
0,27
-0,01
723,1 %
-107 tis. €
-236,5 %
2018/2017
30 tis. €
-69,2 %
2018/2017
-1,66
-2 462,5 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-60,67
-6,23
3,04
0,19

Zisk pred zdanením SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Konateľ SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Predmet činnosti SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Kataster SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.


Skrátené výkazy SUPERWINCH - navijáky, gps s.r.o.