Prehľad o organizácii
Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.
Zaježová 560, 962 63 Pliešovce
36633798
2021938226
Nemá
nezistený
06.01.2005
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
0,05
-0
242,3 %
-15,9 tis. €
52,5 %
2018/2017
5,7 tis. €
-29,5 %
2018/2017
-0,07
5,2 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-47,27
-1,42
38,84
0,41

Zisk pred zdanením Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Konateľ Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Predmet činnosti Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Kataster Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Slovenská patentová a doménová kancelária, spol. s r.o.