Prehľad o organizácii
OSG Prešov s.r.o.
Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh
36633810
2021940668
Nemá
nezistený
06.01.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,16
0,73
91,5 %
-3,38 tis. €
-186,2 %
2021/2020
40 tis. €
-28,8 %
2021/2020
-0,01
-187,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk OSG Prešov s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby OSG Prešov s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,15
0,08
4,71
6,3

Zisk pred zdanením OSG Prešov s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA OSG Prešov s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod OSG Prešov s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OSG Prešov s.r.o.


Konateľ OSG Prešov s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OSG Prešov s.r.o.


Predmet činnosti OSG Prešov s.r.o.


Kataster OSG Prešov s.r.o.


Skrátené výkazy OSG Prešov s.r.o.