Prehľad o organizácii
GA Lučenec, s.r.o.
Petöfiho 10, 984 01 Lučenec
36633828
2021939073
Nemá
5-9 zamestnancov
06.01.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,42
0,5
9,45
16,2 %
131 tis. €
9,2 %
2022/2021
396 tis. €
9,8 %
2022/2021
0,42
10,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GA Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby GA Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
26,19
0,84
0,17
9,91

Zisk pred zdanením GA Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

EBITDA GA Lučenec, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GA Lučenec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GA Lučenec, s.r.o.


Konateľ GA Lučenec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GA Lučenec, s.r.o.


Predmet činnosti GA Lučenec, s.r.o.


Kataster GA Lučenec, s.r.o.


Skrátené výkazy GA Lučenec, s.r.o.