Prehľad o organizácii
Medical Fiľakovo, s.r.o.
B. Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo
36633836
2021967343
Nemá
5-9 zamestnancov
06.01.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,18
4,73
12 %
22,7 tis. €
145,5 %
2022/2021
144 tis. €
15,9 %
2022/2021
0,16
129,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Medical Fiľakovo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Medical Fiľakovo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
19,17
0,88
0,09
5,34

Zisk pred zdanením Medical Fiľakovo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Medical Fiľakovo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Medical Fiľakovo, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Medical Fiľakovo, s.r.o.


Konateľ Medical Fiľakovo, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Medical Fiľakovo, s.r.o.


Predmet činnosti Medical Fiľakovo, s.r.o.


Kataster Medical Fiľakovo, s.r.o.


Skrátené výkazy Medical Fiľakovo, s.r.o.