Prehľad o organizácii
CB Consulting, spol. s r.o.
SNP 33, 962 31 Sliač
36633844
2021943429
Nemá
nezistený
08.01.2005
03.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CB Consulting, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CB Consulting, spol. s r.o.


Konateľ CB Consulting, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CB Consulting, spol. s r.o.


Predmet činnosti CB Consulting, spol. s r.o.


Kataster CB Consulting, spol. s r.o.


Skrátené výkazy CB Consulting, spol. s r.o.