Prehľad o organizácii
INDOR spol. s r.o.
Prachatická 2255/41, 960 01 Zvolen
36633852
2021938666
SK2021938666
nezistený
08.01.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
-0,29
0,53
42,9 %
-9,51 tis. €
-160,5 %
2022/2021
12,9 tis. €
-31,4 %
2022/2021
-0,16
-151,4 %
2022/2021
5,05 tis. €
N/A

Zisk INDOR spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby INDOR spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
5
0,57
n/a
0,53

Zisk pred zdanením INDOR spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA INDOR spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INDOR spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INDOR spol. s r.o.


Konateľ INDOR spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INDOR spol. s r.o.


Predmet činnosti INDOR spol. s r.o.


Kataster INDOR spol. s r.o.


Skrátené výkazy INDOR spol. s r.o.