Prehľad o organizácii
VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"
Malokrasňanská 10239/4, 831 53 Bratislava - mestská časť Rača
36633861
2021932517
Nemá
nezistený
08.01.2005
10.02.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,76
-1,76
-1,76 tis. €
60,4 %
2021/2020
N/A
-1,76
-24,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,15
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy VYMOS, s.r.o. "v likvidácii"