Prehľad o organizácii
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen
36633879
2021943308
SK2021943308
20-24 zamestnancov
08.01.2005
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,91
0,39
0,14
334,1 %
-217 tis. €
-307,7 %
2022/2021
2,13 mil. €
8 %
2022/2021
-0,91
-284,9 %
2022/2021
3,77 tis. €
924 tis. €

Zisk HKM a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby HKM a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
-1,46
-2,34
0,02
0,21

Zisk pred zdanením HKM a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA HKM a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HKM a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HKM a.s.


Predstavenstvo HKM a.s.


Člen dozorného orgánu HKM a.s.


Predmet činnosti HKM a.s.


Kataster HKM a.s.


Skrátené výkazy HKM a.s.