Prehľad o organizácii
WIFINET Technologies, s.r.o.
Pribinova ulica 43, 960 01 Zvolen
36633895
2021925950
Nemá
nezistený
08.01.2005
18.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
3,5
-0,25
-0,37
1 527,5 %
662 €
-74 %
2015/2014
16,7 tis. €
227,9 %
2015/2014
3,5
412,5 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk WIFINET Technologies, s.r.o.


2014
2015
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby WIFINET Technologies, s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,4
-14,28
n/a
-0,37

Zisk pred zdanením WIFINET Technologies, s.r.o.


2014
2015
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA WIFINET Technologies, s.r.o.


2014
2015
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WIFINET Technologies, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WIFINET Technologies, s.r.o.


Konateľ WIFINET Technologies, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WIFINET Technologies, s.r.o.


Predmet činnosti WIFINET Technologies, s.r.o.


Kataster WIFINET Technologies, s.r.o.


Skrátené výkazy WIFINET Technologies, s.r.o.