Prehľad o organizácii
TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.
Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec
36633909
2021934508
SK2021934508
5-9 zamestnancov
08.01.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,11
3,28
9,1 %
5,47 tis. €
-20,2 %
2022/2021
109 tis. €
-22,2 %
2022/2021
0,1
-19,5 %
2022/2021
23,9 tis. €
N/A

Zisk TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
7,54
0,91
0,01
4,69

Zisk pred zdanením TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Konateľ TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Predmet činnosti TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Kataster TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.


Skrátené výkazy TOP PNEUSERVIS spol. s r.o.