Prehľad o organizácii
F&S UNIVERSAL s.r.o.
974 01 Riečka
36633917
2022023091
Nemá
nezistený
12.01.2005
29.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
63,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk F&S UNIVERSAL s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby F&S UNIVERSAL s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,36
n/a
1,57

Zisk pred zdanením F&S UNIVERSAL s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA F&S UNIVERSAL s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod F&S UNIVERSAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F&S UNIVERSAL s.r.o.


Konateľ F&S UNIVERSAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F&S UNIVERSAL s.r.o.


Predmet činnosti F&S UNIVERSAL s.r.o.


Kataster F&S UNIVERSAL s.r.o.


Skrátené výkazy F&S UNIVERSAL s.r.o.