Prehľad o organizácii
ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
36633925
2021937588
SK2021937588
nezistený
12.01.2005
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,13
1,32
65 %
13,3 tis. €
-46,2 %
2022/2021
265 tis. €
-24,4 %
2022/2021
0,05
-36,8 %
2022/2021
410 tis. €
-70,2 %
2022/2021
N/A

Zisk ANIS BB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ANIS BB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
15,49
0,35
0,16
1,53

Zisk pred zdanením ANIS BB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANIS BB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ANIS BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANIS BB s.r.o.


Konateľ ANIS BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANIS BB s.r.o.


Predmet činnosti ANIS BB s.r.o.


Kataster ANIS BB s.r.o.


Skrátené výkazy ANIS BB s.r.o.