Prehľad o organizácii
A.X.A., spol.s r.o.
Horná 45, 974 01 Banská Bystrica 1
36633933
2021932605
Nemá
nezistený
12.01.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,13
0,14
61,4 %
941 €
25,3 %
2020/2019
46,4 tis. €
0,3 %
2020/2019
0,05
18,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk A.X.A., spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby A.X.A., spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,13
0,39
0,38
1,63

Zisk pred zdanením A.X.A., spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA A.X.A., spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod A.X.A., spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A.X.A., spol.s r.o.


Konateľ A.X.A., spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A.X.A., spol.s r.o.


Predmet činnosti A.X.A., spol.s r.o.


Kataster A.X.A., spol.s r.o.


Skrátené výkazy A.X.A., spol.s r.o.