Prehľad o organizácii
BALU TRADE s.r.o.
Hlavné námestie 5, 936 01 Šahy
36633941
2021928975
Nemá
nezistený
12.01.2005
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BALU TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BALU TRADE s.r.o.


Konateľ BALU TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BALU TRADE s.r.o.


Predmet činnosti BALU TRADE s.r.o.


Kataster BALU TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy BALU TRADE s.r.o.