Prehľad o organizácii
MUDr. Eliášová, s.r.o.
Nemocničná 1 - poliklinika 1, 990 01 Veľký Krtíš
36633968
2021986307
Nemá
5-9 zamestnancov
12.01.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,09
0,09
8,45
7,5 %
21,6 tis. €
-40,9 %
2022/2021
164 tis. €
16,1 %
2022/2021
0,09
-45 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. Eliášová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MUDr. Eliášová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
35,35
0,93
0,15
10,33

Zisk pred zdanením MUDr. Eliášová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. Eliášová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. Eliášová, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. Eliášová, s.r.o.


Konateľ MUDr. Eliášová, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. Eliášová, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. Eliášová, s.r.o.


Kataster MUDr. Eliášová, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. Eliášová, s.r.o.