Prehľad o organizácii
E.M.K.A s.r.o.
Ortútska cesta 119/42, 974 05 Malachov
36633976
2021936950
Nemá
nezistený
13.01.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
-2,66 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk E.M.K.A s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby E.M.K.A s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,14
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením E.M.K.A s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA E.M.K.A s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod E.M.K.A s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E.M.K.A s.r.o.


Konateľ E.M.K.A s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E.M.K.A s.r.o.


Predmet činnosti E.M.K.A s.r.o.


Kataster E.M.K.A s.r.o.


Skrátené výkazy E.M.K.A s.r.o.