Prehľad o organizácii
WOODPROFIT, s.r.o.
L. Podjavorinskej 2617/16, 984 01 Lučenec
36633984
2021928161
SK2021928161
3-4 zamestnanci
13.01.2005
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
0,25
84,9 %
2,37 tis. €
-9,1 %
2022/2021
150 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,01
-10,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk WOODPROFIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby WOODPROFIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
7,39
0,15
n/a
0,72

Zisk pred zdanením WOODPROFIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA WOODPROFIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WOODPROFIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WOODPROFIT, s.r.o.


Konateľ WOODPROFIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WOODPROFIT, s.r.o.


Predmet činnosti WOODPROFIT, s.r.o.


Kataster WOODPROFIT, s.r.o.


Skrátené výkazy WOODPROFIT, s.r.o.