Prehľad o organizácii
Cameu s.r.o.
Poľná 56, 974 05 Banská Bystrica
36633992
2021926401
SK2021926401
10-19 zamestnancov
13.01.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
1,07
71 %
13,7 tis. €
231,5 %
2021/2020
647 tis. €
-3,2 %
2021/2020
0,02
205,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Cameu s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Cameu s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
2,11
0,29
0,08
1,32

Zisk pred zdanením Cameu s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Cameu s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Cameu s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cameu s.r.o.


Konateľ Cameu s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Cameu s.r.o.


Predmet činnosti Cameu s.r.o.


Kataster Cameu s.r.o.


Skrátené výkazy Cameu s.r.o.