Prehľad o organizácii
LOXX Slovakia, s.r.o.
Švermova 2378/42, 977 01 Brezno
36634000
2021942131
Nemá
nezistený
13.01.2005
05.03.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LOXX Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LOXX Slovakia, s.r.o.


Konateľ LOXX Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LOXX Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti LOXX Slovakia, s.r.o.


Kataster LOXX Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy LOXX Slovakia, s.r.o.