Prehľad o organizácii
MELIA s.r.o.
Osloboditeľov 16/17, 976 32 Badín
36634018
2021936004
SK2021936004
1 zamestnanec
13.01.2005
Ubytovanie ost.dočasné
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,33
0,75
1,52
56,3 %
11,4 tis. €
182,7 %
2022/2021
67,9 tis. €
66,8 %
2022/2021
0,33
149,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MELIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MELIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
2,29
0,44
0,09
2,59

Zisk pred zdanením MELIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MELIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MELIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MELIA s.r.o.


Konateľ MELIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MELIA s.r.o.


Predmet činnosti MELIA s.r.o.


Kataster MELIA s.r.o.


Skrátené výkazy MELIA s.r.o.