Prehľad o organizácii
DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.
J.Poničana 2407/47, 960 01 Zvolen
36634026
2021926434
SK2021926434
1 zamestnanec
13.01.2005
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
2,27
32,9 %
-113 €
-101,1 %
2022/2021
170 tis. €
-21,4 %
2022/2021
-0
-101,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,96
0,67
0,05
3,68

Zisk pred zdanením DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Konateľ DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Predmet činnosti DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Kataster DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.


Skrátené výkazy DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o.