Prehľad o organizácii
MEAT PRODUCTS SK s.r.o.
Jarmočná 323/20, 992 01 Modrý Kameň
36634034
2021934090
Nemá
nezistený
14.01.2005
13.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Konateľ MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Predmet činnosti MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Kataster MEAT PRODUCTS SK s.r.o.


Skrátené výkazy MEAT PRODUCTS SK s.r.o.