Prehľad o organizácii
Development Services s.r.o.
Akademická 2, 969 01 Banská Štiavnica
36634042
2021943154
Nemá
nezistený
14.01.2005
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,5
1,42
65,1 %
6,75 tis. €
-32,2 %
2022/2021
32,2 tis. €
41,7 %
2022/2021
0,18
-83,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Development Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Development Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,02
0,35
n/a
2,42

Zisk pred zdanením Development Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Development Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Development Services s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Development Services s.r.o.


Konateľ Development Services s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Development Services s.r.o.


Predmet činnosti Development Services s.r.o.


Kataster Development Services s.r.o.


Skrátené výkazy Development Services s.r.o.