Prehľad o organizácii
S.M. DEVELOPMENT s.r.o.
Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
36634051
2021994898
Nemá
nezistený
15.01.2005
29.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Konateľ S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Predmet činnosti S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Kataster S.M. DEVELOPMENT s.r.o.


Skrátené výkazy S.M. DEVELOPMENT s.r.o.