Prehľad o organizácii
Peniak a spol. s.r.o.
J. Chalupku 12, 974 01 Banská Bystrica
36634069
2021936103
Nemá
nezistený
15.01.2005
24.09.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,15
-39,6 tis. €
-181,7 %
2015/2014
1,03 mil. €
-17,3 %
2015/2014
N/A
N/A
N/A

Zisk Peniak a spol. s.r.o.


2014
2015
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Peniak a spol. s.r.o.


2014
2015
1,25 mil. €
1,2 mil. €
1,15 mil. €
1,1 mil. €
1,05 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
-39,13
-0,94
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Peniak a spol. s.r.o.


2014
2015
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Peniak a spol. s.r.o.


2014
2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Peniak a spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Peniak a spol. s.r.o.


Konateľ Peniak a spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Peniak a spol. s.r.o.


Predmet činnosti Peniak a spol. s.r.o.


Kataster Peniak a spol. s.r.o.


Skrátené výkazy Peniak a spol. s.r.o.