Prehľad o organizácii
F & L, s.r.o.
Osloboditeľov 33, 976 66 Polomka
36634077
2021934277
Nemá
nezistený
15.01.2005
Maloobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
-0,19
0,01
190 %
5,04 tis. €
252,7 %
2022/2021
66,4 tis. €
5,6 %
2022/2021
0,17
208,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk F & L, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby F & L, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
-4,09
-0,9
0,36
0,44

Zisk pred zdanením F & L, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA F & L, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod F & L, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F & L, s.r.o.


Konateľ F & L, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F & L, s.r.o.


Predmet činnosti F & L, s.r.o.


Kataster F & L, s.r.o.


Skrátené výkazy F & L, s.r.o.