Prehľad o organizácii
ARGENT PLUS s.r.o.
Nový Svet 39/5991, 974 01 Banská Bystrica
36634085
2021931340
Nemá
1 zamestnanec
15.01.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,54
-1,84
1,05
70,6 %
-9,38 tis. €
-1 747,2 %
2022/2021
43,4 tis. €
22,5 %
2022/2021
-0,54
-3 099,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ARGENT PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ARGENT PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
0,77
0,29
0,02
1,27

Zisk pred zdanením ARGENT PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARGENT PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ARGENT PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARGENT PLUS s.r.o.


Konateľ ARGENT PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARGENT PLUS s.r.o.


Predmet činnosti ARGENT PLUS s.r.o.


Kataster ARGENT PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy ARGENT PLUS s.r.o.