Prehľad o organizácii
KONAX s.r.o.
Športová 3070/5, 979 01 Rimavská Sobota
36634093
2021933837
Nemá
nezistený
18.01.2005
15.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,02
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KONAX s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby KONAX s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,38
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením KONAX s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA KONAX s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KONAX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONAX s.r.o.


Konateľ KONAX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONAX s.r.o.


Predmet činnosti KONAX s.r.o.


Kataster KONAX s.r.o.


Skrátené výkazy KONAX s.r.o.